Integraatiot

Palkkaliittymät

HRSuunti tekee yhteistyötä kaikkien tilitoimistojen ja järjestelmätoimittajien kanssa. HRSuunti Net -ohjelmassa on valmiit liittymät seuraaviin 22 eri palkanlaskentaohjelmaan ja sitä kautta kirjanpito-ohjelmiin. Lisäksi olemme tehneet erilaisia räätälöityjä liittymiä. Liittymiä on tehty aina tarpeen mukaan, eli myös uusia ohjelmia on mahdollista saada tuettujen joukkoon. Tällä hetkellä HRSuunti on yhteensopiva seuraavien palkanlaskentaohjelmistojen kanssa:

Asiakaskohtaisia räätälöityjä liittymiä


Liitynnät kellokorttijärjestelmiin

esim. Micros kassajärjestelmän leimaustietoliittymä, Titano Solutios kulunvalvontaliittymä.

Liittymät raportointijärjestelmiin

esim. Zoined, Titano Solutions, Finadec, Solutive ja Vincit raportointiohjelmistot.

Hoitovarausjärjestelmät

esim. Kuntomaster - kuntoutuslaitosten toiminnanohjausjärjestelmä ja Asipal.

Apteekkijärjestelmät

HRSuunti on integroitu Receptum Oy:n MAXX apteekkijärjestelmään. MAXX intrassa näkyy suoraan muun muassa työvuorolistat ja päiväjanat käyttäjäkohtaisesti. Tämä helpottaa työvuorojen suunnittelua ja pitää kaikki ajan tasalla kuka on milloinkin töissä Apteekissa. Receptum Oy on Suomen johtava apteekkijärjestelmien toimittaja ja toimii HRSuunti Net –ohjelmiston jälleenmyyjänä.

https://www.receptum.fi/infoahkysta-eroon-uudella-maxx-intranetilla/

SMS viestipalvelut

HRSuunti Net on mahdollista kytkeä Textari.net SMS viestipalveluun. Lähetettyjen SMS viestien hinta jää alhaiseksi ja myös suuremmat viestimäärät lähtevät nopeasti vastaanottajille. SMS viestipalvelu sopii erilaisiin kiireellistä viestintää edellyttäviin tilanteisiin, kuten esim. sijaishankintaan sairaustapauksissa (HRSuunti töihinkutsujärjestelmä).

Lisäksi olemme toteuttaneet erilaisia liittymiä poissaolotietojen siirtoon (esim. sairauspoissaolot, vuosilomat ym.). Nämä ovat monesti räätälöityjä asiakaskohtaisia liittymiä, mutta HRSuunti –ohjelmasta löytyy myös vakioliittymä poissaolotietojen siirtoon.