Majoitus- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala
Apteekit
Kaupan ala, huoltoasemat ja muut

Majoitus- ja ravitsemisala

Kustannustehokas työvuorosuunnittelu hotelli- ja ravintola-alalle

Erityisesti majoitus- ja ravintola-alan käyttöön alun perin suunnitellulla HRSuunti Netillä on paljon pitkäaikaisia ja tyytyväisiä käyttäjiä. HRSuuntia on käytetty useissa ravintoloissa jo yli 20 vuoden ajan ja se on saanut kiitosta erityisesti helppokäyttöisyydestään. Sujuviin pikavalintoihin sekä listojen nopeaan luontiin onkin kiinnitetty erityistä huomiota. HRSuunti Net vastaa erinomaisen hyvin nykypäivän MaRa-alan erityistarpeita. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä ravintola-alan yritysten kanssa.

Ohjelmassa vuorolistojen tekoa avustaa tarvemallit, käytettävyystiedot ym. lisätiedot suoraan työvuorosuunnittelussa. Lisäksi ohjelmassa on monipuoliset kopiointitoiminteet sekä automatisoitu vuosivapaapäivien laskenta sekä tuntipankki ja MaRa-alan työehtosopimuksen tunteva tes-tulkki. Ohjelmalla hallitset yrityksen työvuorosuunnittelua helposti ja tes tuntierittelyt tulostuvat suoraan tessin mukaisina palkanlaskentaan. Työntekijän erikoisosaamiset saadaan ohjelmaan helpottamaan vuorolistan suunnittelijan työtä, saat helposti valittua pätevät henkilöt oikeisiin työvuoroihin. Ohjelman lomasuunnittelu helpottaa loma-aikojen suunnittelua. Vahvistetut lomat siirtyvät automaattisesti lomajakson työvuorosuunnitelmaan.

Selainkäyttöinen HRSuunti Net on helppo ottaa käyttöön ilman asennuksia. Ohjelmaan tallennetut tuntitoteumat voidaan siirtää suoraan palkanlaskentaan. Ohjelmassa on valmiina konekielinen palkanlaskentalinkki yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. HRSuunti Net ohjelmistoon kuuluvan HRMobi -työntekijäliittymän avulla tieto esihenkilön ja henkilöstön välillä saadaan liikkumaan entistä tehokkaammin. HRMobi toimii myös liikkuvan esihenkilön apuvälineenä. HRMobi on ”älylinkki” työntekijän ja työantajan välillä.

HRSuunti Net sisältää mm. kaiken tämän:

 • Työkalut kustannustehokkaaseen vuorosuunnitteluun
 • Tuntipankki tasoittumisjärjestelmien käyttöä varten, tasoittumisjaksot vapaasti määriteltävissä
 • Automaattinen vuosivapaapäivä ansainnan laskenta ja vuosivapaapäiväpankki
 • Tuntiensuunnittelu ja toteumien seuranta, vuorotoiveet, lomatoiveet, toteumat, palkkaraportit
 • Myyntitavoite ja helppo tehojen seuranta, työteholaskenta
 • Tuntiraamit ja tarvemallit: ohjelma näyttää, mikäli tuntiraami ylittyy
 • Listan hinta: raportti kertoo vuorolistan palkkakulut jo suunnitteluvaiheessa
 • Työvuorojen graafinen esitystapa, jolla vältät vuorojen päällekkäisyydet ja tarkastat oikean miehityksen tunneittain
 • Töihinkutsutoiminto: vapaat työvuorot nettiin napattaviksi kaikille tai valituille extraajille
 • Työvuorosuunnittelu myös graafisesti ja päiväkohtaisesti
 • TES-tulkinta
 • Ohjelmassa on yrityskohtaiset asetukset vuoromiehityksen laskentaan
 • Päiväsuunnittelu mahdollistaa päivän sisäisten tehtävien suunnittelun
 • Monipuolinen raportointi myös graafisesti
 • HRMobilla kätevästi työvuorot, vuorotoiveet, toteumien kirjaus, sähköinen ilmoitustaulu esim. uudet menut työntekijöille tiedoksi
 • HRMobi esihenkilötoiminnoilla työvuorosuunnittelun työkalut myös liikkuville esihenkilöille
 • Tuplavuorojen käyttömahdollisuus
 • Valmiit liittymät yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Ohjelmassa myös liittymät työntekijä- ja poissaolotietojen siirtoon.
 • Lomasuunnittelu toiminto

HRSuunti-esite

työvuorosuunnitteluesite

Apteekit

Apteekkialan erityistarpeisiin sovitettu HRSuunti Net optimoi apteekin henkilöstöresurssien käyttöä. Apteekeille tärkeä päiväsuunnittelu voidaan hoitaa helposti HRSuunti Net työvuorosuunnitteluohjelmistolla. Päivän sisäisiä työrutiineja voidaan luoda ja tarkastella graafisen päiväsuunnittelunäkymän avulla, jonka ansiosta henkilöstöresurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Päiväsuunnittelu helpoksi HRSuunnilla

Apteekkiala on HRSuunnin vahva toimiala. HRSuunti työvuorosuunnittelu ohjelmaa on kehitetty yhteistyössä apteekkien ja johtavan apteekkialan järjestelmätoimittajan Receptum Oy:n kanssa. Receptum Oy toimii HRSuunnin jälleenmyyjänä ja tukiorganisaationa apteekeille.

HRSuunnilla apteekkien päivärutiinien suunnittelu käy nopeasti. Ohjelmassa työrutiinit näkyvät graafisessa päiväsuunnittelunäkymässä eri väreillä. Vuorosuunnittelija voi helposti varmistua, että jokaisessa työvuorossa ja työrutiinissa työskentelee tarpeellinen määrä henkilöitä. Voit luoda helposti oletuspohjia listasuunnittelun avuksi esimerkiksi vuoroviikoin vaihtuville listapohjille. Sopivan vuorolistan voi myös kopioida pohjaksi seuraavalle listajaksolle, mikäli vuorot toistuvat samankaltaisina. Ohjelman lomasuunnittelu helpottaa loma-aikojen suunnittelua. Vahvistetut lomat siirtyvät automaattisesti lomajakson työvuorosuunnitelmaan.

HRSuunti Net on helppo ottaa käyttöön ilman asennuksia, ohjelmaan kirjaudutaan suoraan netissä. Yksittäisiä vuoroja on helppo lisätä ja muuttaa. HRSuunti laskee toteutuneiden työvuorojen perusteella esimerkiksi vuorotyölisät. Ohjelmassa on suora sähköinen yhteys yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Linkki vähentää käsityön ja virheiden määrää. Ohjelma osaa käsitellä oikein myös osa-aika työntekijät ja erilaiset poissaolot, kuten esimerkiksi kesken päivää tapahtuvan sairastumisen.

apteekin päiväsuunnitelma

HRSuunti Net sisältää kaiken tämän:

 • Päiväsuunnittelu, eli päivän sisäiset tehtävät rutiineittain graafisessa suunnittelunäkymässä, myös työvuorojen muutokset graafisesti mahdollisia
 • Työkalut kustannustehokkaaseen vuorosuunnitteluun
 • Tuntipankki tasoittumisjärjestelmien käyttöä varten, tasoittumisjaksot vapaasti määriteltävissä
 • Tuntiensuunnittelu ja seuranta, vuorotoiveet, lomatoiveet, toteumat, palkkaraportit
 • Tuntiraamit ja tarvemallit: ohjelma näyttää, mikäli tuntiraami ylittyy
 • Listan hinta: raportti kertoo vuorolistan palkkakulut jo suunnitteluvaiheessa
 • Työvuorojen graafinen esitystapa, jolla vältät vuorojen päällekkäisyydet ja tarkastat oikean miehityksen tunneittain
 • TES-tulkinta sekä farmaseutit että tekniset
 • Ohjelmassa on yrityskohtaiset asetukset vuoromiehityksen laskentaan
 • Monipuolinen raportointi myös graafisesti
 • Töihinkutsutoiminto: vapaat työvuorot nettiin napattaviksi kaikille tai valituille extraajille
 • HRMobilla kätevästi työvuorot, vuorotoiveet, toteumien kirjaus, sähköinen ilmoitustaulu
 • Tuplavuorojen käyttömahdollisuus
 • Valmiit liittymät yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Ohjelmassa myös liittymät työntekijä- ja poissaolotietojen siirtoon.
 • Lomasuunnittelu

HRSuunti-esite

työvuorosuunnitteluesite

Sosiaali- ja terveysala

Kustannustehokas työvuorosuunnittelu yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle

HRSuunti Net tehostaa yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä päiväkotien työvuorosuunnittelua. HRSuunti Net on käytössä esimerkiksi yhdessä maamme suurimmista päiväkotiketjuista sen useassa kymmenessä päiväkodissa. Ohjelmassa on valmiina yksityisen sosiaalialan TES-tulkinta ja tarvemallit jotka ohjaavat vuorolistojen tekoa.

HRSuunti Net työvuorosuunnittelu ohjelmassa on mahdollista käyttää kiertäviä listoja, tehdä itse listapohjia ja käyttää erilaisia työvuorojen kopiointitoimintoja. Tarvemallit ja tärkeiden asioiden muistuttimet ohjaavat vuorolistan tekoa ja nopeuttavat sen luontia. Ohjelmisto auttaa listan tekijää työvuorojen suunnittelussa näyttämällä työntekijöiden tiedot, taidot ja toiveet. Niiden avulla työtehtävien kohdentaminen ja optimointi työntekijöiden osaamisen ja toiveiden mukaan helpottuu.

Ohjelman lomasuunnittelu helpottaa loma-aikojen suunnittelua. Vahvistetut lomat siirtyvät automaattisesti lomajakson työvuorosuunnitelmaan.

HRSuunti Net on helppo ottaa käyttöön ilman asennuksia, ohjelmaan kirjaudutaan suoraan netissä. HRSuunti Net ohjelmistoon kuuluvan HRMobi -työntekijäliittymän avulla tieto esihenkilön ja henkilöstön välillä saadaan liikkumaan entistä tehokkaammin. HRMobissa on myös käytännöllinen extraus-toiminto, jonka avulla vapaat työvuorot saadaan helposti tarjolle omille ja lisätöitä tekeville työntekijöille.

HRSuunti Net sisältää kaiken tämän:

 • Vuoromiehityksen automaattinen laskenta
 • Työkalut kustannustehokkaaseen vuorosuunnitteluun
 • Tuntipankki tasoittumisjärjestelmien käyttöä varten, tasoittumisjaksot vapaasti määriteltävissä
 • Tuntiensuunnittelu ja seuranta, vuorotoiveet, lomatoiveet, toteumat, palkkaraportit
 • Tuntiraamit ja tarvemallit: ohjelma näyttää, mikäli tuntiraami ylittyy
 • Listan hinta: raportti kertoo vuorolistan palkkakulut jo suunnitteluvaiheessa
 • Työvuorojen graafinen esitystapa, jolla vältät vuorojen päällekkäisyydet ja tarkastat oikean miehityksen tunneittain
 • TES-tulkinta yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimusten mukaisesti
 • Ohjelmassa on yrityskohtaiset asetukset vuoromiehityksen laskentaan
 • Monipuolinen raportointi myös graafisesti
 • Töihinkutsutoiminto: vapaat työvuorot nettiin napattaviksi kaikille tai valituille extraajille
 • HRMobilla kätevästi työvuorot, vuorotoiveet, toteumien kirjaus, sähköinen ilmoitustaulu
 • Valmiit liittymät yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Ohjelmassa myös liittymät työntekijä- ja poissaolotietojen siirtoon.
 • Lomasuunnittelu toiminto

HRSuunti-esite

työvuorosuunnitteluesite

Kaupan ala, huoltoasemat ja muut

HRSuunti Netillä monipuoliset työkalut kustannustehokkaaseen työvuorosuunnitteluun

HRSuunti Net soveltuu useille eri toimialoille, sillä ohjelma tukee yli kymmentä eri työehtosopimusta. HRSuunti on käytössä esimerkiksi Levi Ski Resort Oy:llä, Levin koko hiihtokeskuksen n. 300 työntekijän työvuorot suunnitellaan ja raportoidaan HRSuunti Net ohjelmistolla. Lisäksi ohjelmaa käyttää Himoksen hiihtokeskus rinneravintoloita myöten. HRSuunti käytetään lisäksi monilla huoltoasemilla, vartiointialalla, kiinteistöpalvelualalla sekä ohjelmapalvelualalla.

HRSuunti Net säästää työvuorosuunnittelijan aikaa ja auttaa luomaan joustavia ja toimivia työvuorolistoja. Toteutuneet tunnit saadaan helposti siirrettyä palkanlaskentaan, ohjelmassa on palkanlaskentalinkki yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Ohjelmaa voidaan käyttää myös ilman TES-tulkintaa. Ohjelmiston kaikki muut toiminnot, kuten tuntipankki, raportit, lomasuunnittelu, ovat tes tulkinnasta huolimatta normaalisti käytössä.

Henkilöstön loma- ja työaikatoiveet on helppo ottaa huomioon, ohjelma näyttää toiveet ja mahdolliset rajoitteet vuorolistan suunnittelussa. Irralliset liput ja laput voi näin unohtaa. HRSuunti tukee myös työntekijöiden kehittymistä ja osaamista, ohjelmaan voidaan tallentaa tiedot koulutuksista ja kursseista sekä erilaisista työntekijöiden osaamisalueista. Työvuorolistan suunnittelija näkee osaamistiedot helposti listojen suunnitteluvaiheessa.

HRSuunti Net sisältää kaiken tämän:

 • Työkalut kustannustehokkaaseen vuorosuunnitteluun
 • Päiväsuunnittelu näyttää, millä asiakkailla käydään kunakin päivänä
 • Kohdeleimaukset mobiilisti GPS-sijaintitietoineen
 • Tuntien suunnittelu ja seuranta, vuorotoiveet, lomatoiveet, toteumat ja palkkaraportit
 • Listan hinta: raportti kertoo vuorolistan palkkakulut jo suunnitteluvaiheessa
 • Työvuorojen graafinen esitystapa, jolla vältät vuorojen päällekkäisyydet ja tarkastat oikean miehityksen tunneittain
 • Mukana TES-tulkinta
 • Monipuolinen raportointi myös graafisesti
 • Asiakastilastoista löytyy mm. kate-, kustannus- ja kannattavuusraportointi sekä "TOP 10" asiakastilastot
 • Töihinkutsutoiminto: vapaat työvuorot nettiin napattaviksi kaikille tai valituille extraajille
 • Lisäksi HRMobilla työvuorot, vuorotoiveet, toteumien kirjaus, sähköinen ilmoitustaulu
 • Tuntipankki kuukausipalkkaisten tuntiseurantaa varten
 • Valmiit liittymät yli 20 eri palkanlaskentaohjelmaan. Ohjelmassa myös liittymät työntekijä- ja poissaolotietojen siirtoon.
 • Lomasuunnittelu

HRSuunti-esite

työvuorosuunnitteluesite