Ohjelmisto

Työvuorosuunnittelu - HRSuunti

Helppo ja nopea työvuorosuunnittelu

HRSuunti Net on helppokäyttöinen, netissä pilvipalveluna toimiva työvuorosuunnitteluohjelmisto. Ohjelmistoamme käyttää jo yli 300 asiakasyritystä ja n. 1500 esimiestä käyttää ohjelmaa viikottain. Erillisiä asennuksia ei tarvita, sillä ohjelmaan kirjautuminen tapahtuu suoraan selaimella.

Voit käyttää HRSuuntia niin töissä, kotona kuin missä tahansa netissä olevalla tietokoneella. Windowsin lisäksi ohjelmistoa voi käyttää myös Mac tietokoneilla sekä iPad ja Android tableteilla.

Työvuorosuunnittelu ohjelma HRSuunti

Työvuorot - HRMobi

Työvuorot kätevästi älylaitteella

HRMobi työntekijäliittymä on suunniteltu erityisesti älypuhelimille, mutta ohjelmaa on mahdollista käyttää myös tableteilla ja tietokoneilla käyttöjärjestelmästä ja selaimesta riippumatta. HRMobi on "älylinkki" työnantajan ja työntekijän välillä. Tiedonkulku paranee ja nopeutuu, kun työvuorot, toiveet, toteumat ym. tiedot siirtyvät saumattomasti ja reaaliajassa työantajalta henkilökunnalle ja toisinpäin.

HRMobissa on sähköinen ilmoitustaulu ja töihinkutsujärjestelmä, jolla työnantaja voi välittää työntekijöille lisävuoroja varattavaksi. Tämä toiminnallisuus sopii erinomaisesti yrityksiin, joissa on extratyövoimaa käytössä ja / tai toiminta on kovasti vaihtelevaa.

HRMobissa on myös esimiestoimintoja, joilla esimies voi tarkistaa ja muuttaa työvuoroja esim. sairaustapauksissa, korjata ja hyväksyä toteumia, sekä tarvittaessa kutsua extra työvoimaa lisävuoroihin. Ohjelman käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sillä myös HRMobi toimii suoraan ilman asennuksia ja ylimääräisiä päivityksiä. Ohjelma on automaattisesti ja aina ajantasainen.

Työvuorolistat HRMobissa

Kellokortti - HRKello

Sähköinen työajanseuranta

Mikäli yrityksessä halutaan ottaa käyttöön työajanseuranta, onnistuu se HRKello -kellokortilla. HRKello kerää leimaustiedot ja välittää toteutuneet työvuorot suoraan HRSuunti–ohjelman toteumiksi. HRKello toimii selaimessa ja sitä voi käyttää vaikka edullisella tabletilla.

Sähköinen ilmoitustaulu HRAdmin

Esimiestyökalu - HRAdmin

Selainkäyttöliittymä esimiehille

HRAdmin on esimiehen selainkäyttöinen sovellus, jolla ylläpidetään yrityksen sähköistä ilmoitustaulua, käytetään SMS-ryhmäviestipalvelua ja määritellään HRMobi työntekijäliittymän asetukset. Lisäksi ohjelmassa on asiakirja-arkisto ja kuvapankki työntekijöiden tietojen tallennusta varten sekä kellokorttiin liittyviä toimintoja.

Sähköinen työajanseuranta HRKello

Liittymät muihin järjestelmiin

HRSuunti tekee yhteistyötä monien tilitoimistojen ja järjestelmätoimittajien kanssa. HRSuunti Net –ohjelmassa on valmiit liittymät seuraaviin 21 eri palkanlaskentaohjelmaan ja sitä kautta kirjanpito-ohjelmiin. Lisäksi olemme tehneet erilaisia räätälöityjä liittymiä. Liittymiä on tehty aina tarpeen mukaan, eli myös uusia ohjelmia on mahdollista saada tuettujen joukkoon. Tällä hetkellä HRSuunti on yhteensopiva seuraavien palkanlaskentaohjelmistojen kanssa:

Olemme toteuttaneet myös erilaisia asiakaskohtaisesti räätälöityjä liittymiä, kuten:

Työntekijätietojen siirtoa järjestelmien välillä:

esim. Mepco palkanlaskenta, Sonet palkanlaskenta, Sympa HR henkilötietojärjestelmä, Moodle verkko-oppimisympäristö. HRSuunti ohjelmasta löytyy myös vakioliittymä työntekijätietojen siirtoon.

Liitynnät kellokorttijärjestelmiin:

esim. Micros kassajärjestelmän leimaustietoliittymä, Titano Solutios kulunvalvontaliittymä.

Liittymät raportointijärjestelmiin:

esim. Zoined, Solutive ja Vincit raportointiohjelmistot.

Hoitovarausjärjestelmät:

esim. Kuntomaster – kuntoutuslaitosten toiminnanohjausjärjestelmä ja Asipal.

Apteekkijärjestelmät:

HRSuunti on integroitu Receptum Oy:n MAXX apteekkijärjestelmään. MAXX intrassa näkyy suoraan muun muassa työvuorolistat ja päiväjanat käyttäjäkohtaisesti. Tämä helpottaa työvuorojen suunnittelua ja pitää kaikki ajan tasalla kuka on milloinkin töissä Apteekissa. Receptum Oy on Suomen johtava apteekkijärjestelmien toimittaja ja toimii HRSuunti Net –ohjelmiston jälleenmyyjänä.

http://www.receptum.fi/infoahkysta-eroon-uudella-maxx-intranetilla/

SMS viestipalvelut:

HRSuunti Net on mahdollista kytkeä Textari.net SMS viestipalveluun. Lähetettyjen SMS viestien hinta jää alhaiseksi ja myös suuremmat viestimäärät lähtevät nopeasti vastaanottajille. SMS viestipalvelu sopii erilaisiin kiireellistä viestintää edellyttäviin tilanteisiin, kuten esim. sijaishankintaan sairaustapauksissa (HRSuunti töihinkutsujärjestelmä).

Lisäksi olemme toteuttaneet erilaisia liittymiä poissaolotietojen siirtoon (esim. sairauspoissaolot, vuosilomat ym.). Nämä ovat monesti räätälöityjä asiakaskohtaisia liittymiä, mutta HRSuunti –ohjelmasta löytyy myös vakioliittymä poissaolotietojen siirtoon.